Geschiedenis

De Speeltuin/Ponystal is ontstaan in 1977 en is door de jaren heen en dankzij de inzet van vooral vrijwilligers uitgegroeid tot een speelvoorziening met boortoren, stallen met pony’s, opstallen en allerlei machines. Ieder deel roerend en onroerend goed is aangeschaft of gebouwd in relatie tot en als vormgeving aan een gesignaleerde behoefte vanuit en dienstbaarheid aan de buurt en uitgegroeid tot hetgeen het nu is: Stichting ’t Geerdink, voor welzijn en werk.
Als bestuur hebben wij er voortdurend voor gewaakt dat de gezelligheid, de persoonlijke kontakten en in het bijzonder de huiskamersfeer behouden bleven. De binding met Stichting ’t Geerdink is, binnen de diversiteit van doelgroepen, nog steeds een van de belangrijkste gegevenheden van het werk. Het is het beleid van het bestuur om juist het karakter van de instelling zelf als de kern van het agogisch werk te hanteren. Ondanks de toegenomen professionele ondersteuning als reactie op toenemende complexiteit van de voorkomende problematiek heeft aan het eigen karakter van Stichting ’t Geerdink geen afbreuk gedaan, maar juist verdieping gegeven.

Contactgegevens

van Alphenstraat 17 A
7556 JT Hengelo (o)
Telefoon: (074) 2420146

info@hetgeerdink.nl

ponygroepen@hetgeerdink.nl

Instagram
Facebook
Twitter

Sponsoren

Ge-Bo Customs

Xcellent Horse Insurance