Jeugdsportfonds

Door gezinnen met een laag inkomen kan een aanvraag gedaan worden bij het Jeugdsportfonds (een particuliere organisatie), of het Sport- en cultuurfonds van de Gemeente Hengelo.

Wat doet het Jeugdsportfonds?
Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid kunnen worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind. Klik hier voor meer informatie.

Kom ik aanmerking?
Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten, of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het laatste kan per gemeente verschillen. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Niet iedereen heeft recht op een vergoeding van het Jeugdsportfonds! Wij zijn een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdsportfonds is daarom geen recht, indien er voldoende middelen zijn. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds bij u in de omgeving.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds ?

 • Ouders en kinderen kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij
  aan de leerkracht, jeugdhulpverlener of huisarts.
 • Het is van belang om de spelregels van het Jeugdsportfonds bij u in de buurt goed door te nemen, omdat er verschillen kunnen zijn.
 • Voor het indienen van een aanvraag heeft de intermediair een aantal gegevens van u nodig: de gegevens van uw kind (naam, adres, geboortedatum); de gegevens van de club en of winkel (naam, adres, rekeningnummer, e-mailadres van de penningmeester van de club) en
  een duidelijk omschreven motivatie waarom u als ouder de contributie en of aanschaf van de sportspullen niet voor uw kind kan betalen. Dit laatste moet u kunnen aantonen.
 • Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van de club een bevestiging.
 • Na ontvangst van de factuur van de club stort het Jeugdsportfonds binnen twee weken het bedrag van de contributie op rekening van de club.
 • Na ontvangst van de factuur van de winkel waar de sportspullen moeten worden aangeschaft stort het Jeugdsportfonds binnen twee weken het bedrag op rekening van de winkel.
 • Wilt u sportspullen aanschaffen via Perry- of Aktiesport, geeft u dit dan door aan de intermediair. In dit geval ontvangt u via de intermediair een waardebon, die u kunt gebruiken bij een van de winkels bij u in de buurt.
 • Nadat wij de contributie hebben overgemaakt verwachten wij dat uw kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club.

Contactgegevens

van Alphenstraat 17 A
7556 JT Hengelo (o)
Telefoon: (074) 2420146

info@hetgeerdink.nl

ponygroepen@hetgeerdink.nl

Instagram
Facebook
Twitter

Sponsoren

Ge-Bo Customs

Xcellent Horse Insurance