Reglement Ponygroepen

 

Reglementen van de Ponygroepen

1. Maandag t/m zaterdag, met uitzondering van feestdagen, vakanties en dergelijke, zijn de ponygroepen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 12 jarigen mogen het seizoen afmaken. Het seizoen loopt van de eerste volle week van september tot de laatste volle week van juni. Voor kinderen van 12 jaar is de mogelijkheid, bij gebleken geschiktheid, en in ieder geval langer dan 1 jaar bij een ponygroep, over te gaan naar de vrijdaggroep, als aspirant vrijwilliger. Zulks ter beoordeling van de leiding en de beroepskracht. Volwaardig vrijwilliger worden kan pas in het jaar dat de aspirant 14 jaar wordt.

2. Elke ponygroep staat onder leiding van 1 volwassenvrijwilliger, aangevuld met tieners/jongeren.  Zij zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun ponygroep.

3. De leiding van deze ponygroepen incasseert de deelnemersgelden, schrijft kwitanties uit en houdt hier van boek. De geïncasseerde gelden worden zo snel mogelijk bij de hiervoor door het bestuur aangewezen persoon afgeleverd.

4. Bij ziekte of ongevallen van mens of/en dier tijdens de ponyactiviteiten wordt zo spoedig mogelijk de daarvoor aangewezen persoon(en) gewaarschuwd.

5. Bij het ponyrijden is men verplicht een rijcap en laarzen te dragen. Dit geldt zowel voor de ponygroepen als de vrijwilliger bij het berijden van een pony of paard eigendom van de stichting. Voor de deelnemers aan de ponygroepen is de zweep verboden. Chaps mag met rijschoenen/jodphurs, niet met stalschoenen.

6. Betaling vangt aan bij inschrijving de 1e van de maand en eindigt bij opzegging de laatste van de maand. Bij ziekte, afmelding en kleine schoolvakanties is men verplicht het deelnemersgeld door te betalen. Opzeggen kunt u bij de leiding van de ponygroep.

7. Het bestuur van de Stichting ’t Geerdink houdt zich het recht voor, om personen die zich misdragen ten aanzien van mens en dier, de toegang te ontzeggen tot de activiteiten hier boven genoemd.

8. Volwassen-, tiener- en jongerenvrijwilligers worden bij activiteiten georganiseerd door de stichting hiervoor niet betaald. Zij doen dus allen vrijwilligerswerk.

Wilt u er a.u.b. zorg voor dragen dat uw kind ook in de wintermaanden op tijd aanwezig is en dat uw kind op tijd opgehaald wordt. Afspraken hierover kunt u maken met de leiding.

A.u.b. deelnemersgeld de 1e van de maand betalen. Dit voorkomt tijdverspilling. 1 uur ponygroep is al zó kort! Weet u niet meer waar of in welke wei de pony’s staan, kijk dan op de website.

Contactgegevens

van Alphenstraat 17 A
7556 JT Hengelo (o)
Telefoon: (074) 2420146

info@hetgeerdink.nl

ponygroepen@hetgeerdink.nl

Instagram
Facebook
Twitter

Sponsoren

Ge-Bo Customs

Xcellent Horse Insurance