Werkervaringproject

Het werkervaringsproject is gericht op het ontwikkelen van sociale en technische vaardigheden, het leren omgaan met persoonlijke mogelijkheden en beperkingen, alsmede het opdoen van werkervaring. Daarnaast verrichten zij werkzaamheden ten gunste van de buurt, de wijk en instellingen en organisaties die daar deel van uitmaken.

Een voor ’t Geerdink uit de praktijk ontstane werkwijze en dienstverlening van bv. de boodschappendienst wordt nu voorgestaan door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook via deze wet wordt gepleit voor een versterking van de mantelzorg. Voor ’t Geerdink is dit een al beproefde werkwijze. En het zijn jongeren, baanlozen, gesubsidieerde medewerkers die dit soort diensten op een adequate wijze uitvoeren.

De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn veelal in de groenvoorziening. Zo verrichten we buurtbeheer in de wijk de Hengelose Es, hebben een boodschappendienst, een printshop en we ontvangen scholen tijdens de winter voor het scholenproject.
Voorbeelden van werkzaamheden die we tijdens buurtbeheer uitvoeren zijn: het planten van coniferen, het plaatsen van schuttingen en hekjes, het snoeien van coniferen en beukenhagen, we maken tuinen gebruiksklaar voor nieuwe bewoners, bouwen wat nodig is en verrichten werkzaamheden tijdens vakantie van de netheidsmedewerker.

Kortom, we worden door wijkbeheer van de gemeente Hengelo en de woningcorporatie Welbions ingezet bij klussen die de Hengelose Es en omliggende wijken ten goede komen.

Daarnaast onderhouden we het Weusthagbos, hooien we in de zomer en onderhouden onze eigen weiden en gebouwen en al het rijdende materiaal zoals platte wagens en machines. Het werk is veelal buiten, maar afwisselend en wordt verricht in kleine groepen.

Er wordt van maandag t/m vrijdag gewerkt. De werktijden zijn in principe van 9.30 tot 16.00 uur, maar zowel de dagen als de werktijden kunnen op de persoon afgestemd worden.

We hebben ook een boodschappendienst waar deelnemers van het werkervaringsproject worden ingezet.

Tot slot hebben we meerdere projecten waarin ook meegedraaid kan worden wanneer een deelnemer van het werkervaringsproject er belangstelling voor heeft zoals: met vrijwilligers ponygroepen begeleiden (18 kinderen van 7 t/m 12 jaar) en het begeleiden zakgeldproject (jongeren 13 t/m 17 jaar).

Wij kunnen altijd maar twee redenen bedenken wanneer het niet goed zou zijn om bij ons te komen werken en de eerste is een aanwezige verslaving en de tweede is het hebben gepleegd van een zedendelict. Dit is ter bescherming van de bij ons aanwezige kinderen en jongeren.

Folder werkervaringsproject

Contactgegevens

van Alphenstraat 17 A
7556 JT Hengelo (o)
Telefoon: (074) 2420146

info@hetgeerdink.nl

ponygroepen@hetgeerdink.nl

Instagram
Facebook
Twitter

Sponsoren

Ge-Bo Customs

Xcellent Horse Insurance